Đề thi thử môn Sinh học 2020 – Chuyên ĐH SP Hà Nội [File Word]

10.000

  • Loại file: Word, thi online
  • Nguồn: quangvanhai.net
  • Định dạng: Chuẩn McMix Pro

Câu 81: ơ thực vật trên cạn điên hình, cơ quan có vai trò chủ yếu thực hiện hoạt động quang hợp là?
A. Rễ.
B. Thân.
C. Lá.
D. Quà.
Câu 82: Nhóm động vật nào sau đây có hệ tiêu hóa dạng túi?
A. Thủy tức.
B. Giun đất.
C. Cào cào.
D. Chuột túi.
Câu 83: Đơn phân cấu tạo nên chuỗi polypeptide là:
A. Nucleotide.
B. Axit béo.
C. Glucose.
D. Axit amin.
Câu 84: Dạng đột biến nào sau đây làm xuất hiện alen mới của gen trong một quần thê sinh vật?
A. Đột biến đa bội.
B. Đột biến gen
C. Đột biến lệch bội.
D. Đột biến lặp đoạn.
Câu 85: Tế bào của một thê đột biến có bộ NST kí hiệu là (2n + 1), thể đột biến này được gọi là
A. Thê một nhiễm.
B. Thê tam bội.
C. Thê ba nhiễm.
D. Thê’ đa bội.
Câu 86: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của operon Lac ở vi khuẩn E.coli, prôtein điều hòa ở vùng nào của operon?
A. Vùng khởi động (P).
B. Vùng vận hành (O).
C. Vùng cấu trúc.
D. Vìmg kết thúc.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.