0(0)

Cấu trúc và chức năng ADN

  • Categories Sinh học
  • Total Enrolled 0
  • Last Update Tháng Sáu 24, 2020

Description

AND là một đại phân tử sinh học, được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân…

Topics for this course

5 Lessons

Khái niệm

ADN là gì?
Các dạng ADN
Một số thông về ADN

Cấu trúc

Chức năng

About the instructors

5.00 (1 ratings)

3 Courses

1 students

Placeholder
10.000