0(0)

Cấu trúc và chức năng ADN

  • Categories Sinh học
  • Total Enrolled 1
  • Last Update Tháng Bảy 24, 2020

Description

  • Có trong nhân tế bào (nhiễm sắc thể). Ngoài ra còn có ở trong ti thể, lục lạp.
  • Đó là những phân tử lớn có cấu trúc đa phân, bào gồm nhiều đơn phân là nuclêôtit.
  • Là vật chất di truyền ở cấp phân tử.

Topics for this course

8 Lessons

Khái niệm

ADN là gì?
Các dạng ADN
Một số thông về thú vị về ADN

Cấu trúc

Tính chất của phân tử ADN

Chức năng

About the instructors

5.00 (1 ratings)

3 Courses

2 students

20.000 10.000