Đề thi thử môn Sinh học 2020 – Trường THPT Chuyên ĐH SP Hà Nội

Đề thi thử TN THPT năm 2020 trường THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội – Môn Sinh có nội dung như sau: Câu 81: ơ thực vật trên cạn điên hình, cơ quan có vai trò chủ yếu thực hiện hoạt động quang hợp là? A. Rễ.                           B. Thân.                       C. Lá.                           D. Quà. CâuRead more ⟶